Välkommen!

Konduko är ett bemanningsföretag som har ett brett nätverk av välutbildade läkare inom olika medicinska specialiteter. Våra läkare kan arbeta på veckobasis på såväl universitetssjukhus som mindre sjukhus. Konduko är etablerat av läkare för läkare.

Besök oss på LinkedIn 

Aktuella uppdrag

dont hide

Är du läkare?

Vill du ha ett extrajobb med hög ersättning? Konduko garanterar lämpliga uppdrag som motsvarar din kunskapsnivå och uppfyller dina övriga krav. Du kan jobba hos oss antingen som löntagare eller som företagare. Konduko försäkrar att tydlig information om uppdraget samt boende och jobbresa erhålles i god tid före uppdraget.

För uppdragsgivare

Behov av extrapersonal veckovis eller under en längre period? Konduko har ett brett nätverk av konsultläkare inom olika medicinska specialiteter. Kvalitet och förpliktelse är viktiga för Konduko som vet att sjukvården är en krävande arbetsmiljö. De flesta av våra specialister är tillsvidareanställda på större sjukhus vilket försäkrar om en hög kompetensnivå.

Konduko garanterar tydlig information om uppdraget till läkare som skall vara på arbetsplats i rätt tid och väl förberedda.

Ioannis Koupidis

+46 (0) 73 955 82 53 
ioannis@konduko.net

Antonios Tzortzakakis

+46 (0) 70 221 99 19 
antonios@konduko.net

   

Subscribe to our mailing list

* indicates required