Välkommen!

Konduko är ett bemanningsföretag som har ett brett nätverk av välutbildade läkare inom olika medicinska specialiteter. Våra läkare kan arbeta på veckobasis på såväl universitetssjukhus som mindre sjukhus. Konduko är etablerat av läkare för läkare.

Besök oss på LinkedIn 

Aktuella uppdrag

dont hide

Är du läkare?

Vill du ha ett extrajobb med hög ersättning? Konduko garanterar lämpliga uppdrag som motsvarar din kunskapsnivå och uppfyller dina övriga krav. Du kan jobba hos oss antingen som löntagare eller som företagare. Konduko försäkrar att tydlig information om uppdraget samt boende och jobbresa erhålles i god tid före uppdraget.

För uppdragsgivare

Behov av extrapersonal veckovis eller under en längre period? Konduko har ett brett nätverk av konsultläkare inom olika medicinska specialiteter. Kvalitet och förpliktelse är viktiga för Konduko som vet att sjukvården är en krävande arbetsmiljö. De flesta av våra specialister är tillsvidareanställda på större sjukhus vilket försäkrar om en hög kompetensnivå.

Konduko garanterar tydlig information om uppdraget till läkare som skall vara på arbetsplats i rätt tid och väl förberedda.

Miljöpolicy

KONDUKO AB skall verka för att minimera sin egen miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Välja miljöanpassad kontorsmaterial, utrustning och arbetssätt.
  • Sträva efter att minska förbrukningen i verksamheten, i syfte att skydda miljön.
  • Källsortera uppkommen avfall och förebygga föroreningar, så långt det är möjligt. • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara bäst inom bemanning av specialistläkare på vår marknad.

Detta innebär att:

  • Att läkarna ska få bästa möjliga omhändertagande som är praktiskt möjligt.
  • Att vi skall uppfylla och om möjligt överträffa kundernas krav, behov och önskemål.
  • Att ständigt förbättra våra rutiner och arbetssätt.
  • Vi skall följa de lagar och andra krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Ioannis Koupidis

+46 (0) 73 955 82 53 
ioannis@konduko.net

Antonios Tzortzakakis

+46 (0) 70 221 99 19 
antonios@konduko.net

   

Subscribe to our mailing list

* indicates required